RAPORT DE AUTOEVALUARE ACCENT PRO 2000 S.R.L.

- perioada 20 Februarie 2005 –20 Februarie 2008 -
1. Datele de autentificare ale unitatii de cercetare-dezvoltare
 
1.1. Denumirea: ACCENT PRO 2000 s.r.l.
1.2. Statutul juridic: IMM cu capital privat
1.3. Actul de înfiintare: Act Constitutiv – Autentificare nr. 1332/13.07.200, actualizat cu Mentiunea 51856/13.02.2008 in baza încheierii judecatorului delegat nr. 9197/13.02.2008
1.4. Numarul de înregistrare în Registrul potentialilor contractori: 2120
1.5. Director general/Director: Dr.Ing.Fiz. Mihai IOVEA
1.6. Adresa: Nerva Traian 1, K6, Sc.1, Ap. 26, S3, 031041 Bucuresti
1.7. Telefon, fax, pagina web, e-mail: 0745182660, 3204759, http://www.accent.ro, office@accent.ro
 
2. Domeniul de specialitate
 
2.1. Conform clasificarii UNESCO: 5312.10 Cercetare - dezvoltare
2.2. Conform clasificarii CAEN: 7219 – Cercetare dezvoltare in alte Stiinte naturale si Inginerie
 
3. Starea unitatii de cercetare-dezvoltare
 
3.1. Misiunea unitatii de cercetare-dezvoltare, directiile de cercetare, dezvoltare, inovare: (maximum 1.000 de caractere):

Realizam lucrari de cercetare aplicativa si fundamentala in domeniul Imagisticii 2D si 3D prin Radioscopie si Tomografie cu Raze X, orientate spre identificarea materialelor prin metoda „dual-energy”, cu majoritatea aplicatiilor dezvoltate in directia detectiei explozivilor in domeniul securitatii, analizei carotelor de foraj si a mineralelor, precum si in domeniul medical. Majoritatea contractelor firmei constau in grant-uri de cercetare cu finantare de la bugetul Cercetarii din Romania, de la Comunitatea Europeana dar si nenumarate contracte directe de cercetare cu finantare privata. Sunt dezvoltate si cercetari fundamentale, precum: noi algoritmi de scanare si reconstructie tomografica 2D si 3D fara miscare de rotatie, determinarea cu precizie ridicata a Densitatii si Numarului atomic effectiv al materialelor scanate prin Radisocopie si Tomografie cu raze X dual-energy, combinarea fluorescentei de Raze X cu Tomografia 3D dual-energy, Combinarea X-Ray si THz imaging, etc.

3.2. Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare si gradul de recunoastere a acestora (maximum 1.000 de caractere):

Apoape in totalitate contractele de cercetare-dezvoltare sunt finalizate prin realizarea unor prototipuri sau modele de laborator sau prin studii si analize preliminare realizarii acestora. Astfel, in acest moment, credem ca avem o pozitie avansata in topul international in tomografia dual-energy prin realizarea celor doua Tomografe, unul destinat experimentelor privind detectia explozivilor, celalalt fiind specializat in analiza carotelor de foraj si a mineralelor, ambele fiind premiere nationale absolute iar cel destinat carotelor fiind chiar o premierea mondiala. Totodata, prin demararea unor cercetari cu finantare privata americana in domeniul medical credem ca acestea reprezinta o recunoastere a expertizei noastre. Mentinem permanent un numar apreciabil de lucrari de cercetare-dezvoltare cu finantare privata care ne permit sa avem resurse pentru asigurarea cofinantarii lucrariilor de cercetare de la bugetul Romaniei sau al Comunitatii Europene.

3.3. Situatia financiara - datorii la bugetul de stat:

Cifra de afaceri:
-Anul 2005 - 13405 Lei;
-Anul 2006 - 245398 Lei;
-Anul 2007 - 230683 Lei

Firma nu are datorii la bugetul de stat

4. Criterii primare de performanta  
Punctaj

4.1. Lucrari stiintifice/tehnice publicate în reviste de specialitate cotate ISI*4
4.1.1. Numar de lucrari stiintifice - 1 x 30=30
4.1.2. Punctaj cumulat ISI*5) - 0,9 x 5=4,5
4.1.3. Numar de citari în reviste de specialitate cotate ISI*6) - 0 x 5
(Lista lucrarilor si citarilor, grupate pe ani, se ataseaza ca anexa nr. 4.1)
Total punctaj cap. 4.1: 34,5

4.2. Brevete de inventie*7)

4.2.1. Numar de brevete - 0 x 30
4.2.2. Numar de citari de brevete în sistemul ISI - 0 x 5
(Lista brevetelor si citarilor, grupate pe ani, se ataseaza ca anexa nr. 4.2)
Total punctaj cap. 4.2: 0

4.3. Produse si tehnologii rezultate din activitati de cercetare, bazate pe brevete, omologari sau inovatii proprii. Studii prospective si tehnologice si servicii rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, comandate de beneficiar
(Se indica contractul si firma care utilizeaza produsul, serviciul si tehnologia).

4.3.1. Numar de produse, tehnologii, studii, servicii - 6 x 20
(Lista produselor, serviciilor si tehnologiilor, grupate pe ani, se ataseaza ca anexa nr. 4.3)
Total punctaj cap. 4.3: 120

                    Total punctaj cap. 4: 154,5

5. Criterii secundare de performanta
 
5.1. Lucrari stiintifice (tehnice) publicate în reviste de specialitate*8) fara cotatie ISI

5.1.1. Numar de lucrari - 1 x 5
(Lista lucrarilor grupate pe ani se ataseaza ca anexa nr. 5.1)
Total punctaj cap. 5.1: 5

5.2. Lucrari stiintifice prezentate la conferinte internationale cu comitet de program

5.2.1. Numar de comunicari prezentate - 18 x 5
(Lista comunicarilor grupate pe ani se ataseaza ca anexa nr. 5.2)
Total punctaj cap. 5.2: 90

5.3. Modele fizice, modele experimentale, modele functionale, prototipuri, normative, proceduri, metodologii, reglementari si planuri tehnice noi sau perfectionate, realizate în cadrul programelor nationale sau comandate de beneficiar

5.3.1. Numar de modele, normative, proceduri etc.: - 6 x 5
(Lista modelelor, normativelor etc., grupate pe ani, se ataseaza ca anexa nr. 5.3)
Total punctaj cap. 5.3: 30

                    Total punctaj cap. 5: 120

6. Prestigiul profesional
 

6.1. Membri (incluzând statutul de recenzor) în colectivele de redactie ale unor reviste (cotate ISI sau incluse în baze de date internationale) sau în colective editoriale ale unor edituri internationale recunoscute
Numar de prezente în perioada pentru care se face evaluarea: 0 x 20
Nr. crt. Nume Titlul revistei/editurii

6.2. Membri în colectivele de redactie ale revistelor recunoscute national (din categoria B în clasificarea CNCSIS)
Numar de prezente: 0 x 10
Nr. crt. Nume Titlul revistei/editurii

6.3. Premii internationale obtinute printr-un proces de selectie
Numar de premii: 0 x 20
Nr. crt. Nume Premiul Anul

6.4. Premii nationale ale Academiei Române
Numar de premii: 0 x 20
Nr. crt. Nume Premiul Anul

6.5. Conducatori de doctorat, membri ai unitatii de cercetare
Numar de conducatori de doctorat: 0 x 10
Nr. crt. Nume

6.6. Numar de doctori în stiinta, membri ai unitatii de cercetare
Numar de doctori în stiinta: 1,5 x 10

                    Total punctaj cap. 6: 15
                    Total punctaj cap. 4+5+6: 289,5
 
7. Venituri realizate prin contracte de cercetare în domeniul pentru care se face evaluarea (în perioada pentru care se face evaluarea):
 

7.1. Numarul si valoarea contractelor de cercetare internationale finantate din fonduri publice (Contractele 4 si 14 din Tabelul 7) : 38.000 Euro

7.2. Numarul si valoarea contractelor de cercetare internationale finantate din fonduri private (Contractele 1,2,7,8, 12 si 13 din Tabelul 7): 100.600 Euro

7.3. Numarul si valoarea contractelor de cercetare nationale finantate din fonduri publice (Contractele 3,5,6,9,10 si 11 din Tabelul 7): 474.000 Lei

7.4. Numarul si valoarea contractelor de cercetare nationale finantate din fonduri private: 0 lei

7.5. Alte surse:
7 bis. Venituri realizate din activitati economice (servicii, microproductie): 0 lei

8. Resursa umana de cercetare (situatia va fi prezentata pe ani)
 

8.1. Total personal de cercetare care realizeaza venituri din activitatea de cercetare-dezvoltare/din care doctori în stiinta:
02.2005-02.200602.2006-02.200702.2007-02.2008Media pe 3 ani
2,5/ 1,52,5/ 1,52,7/1,52,57/1,5

8.1.1. Cercetatori stiintifici gradul 1 (profesori)/din care doctori în stiinta:
02.2005-02.200602.2006-02.200702.2007-02.2008
1,5/ 1,51,5/ 1,51,5/1,5

8.1.2. Cercetatori stiintifici gradul 2 (conferentiari)/din care doctori în stiinta: 0

8.1.3. Cercetatori stiintifici gradul 3 (lectori)/din care doctori în stiinta:
02.2005-02.200602.2006-02.200702.2007-02.2008
1/ 01/ 01/ 0

8.1.4. Cercetatori stiintifici/din care doctori în stiinta: 0

8.1.5. Asistenti de cercetare:
Februariue 2006Februariue 2007Februariue 2008
000

8.1.6. Total personal auxiliar de cercetare angajat: 1

8.2. Date privind perfectionarea resursei umane

8.2.1. Numar de doctoranzi si masteranzi care lucreaza în unitatea de cercetare-dezvoltare la data completarii formularului:1

8.2.2. Numar de teze de doctorat realizate în unitatea de cercetare-dezvoltare în perioada pentru care se face evaluarea: 1

9. Infrastructura de cercetare-dezvoltare
 

9.1. Laboratoare de cercetare-dezvoltare:
Nr. crt. Denumirea laboratoruluiDomeniul în care este acreditat
1.Laborator Tomografie Computerizata, Radioscopie si tomografie cu raze XUnitate nucleara
Laboratorul este realizat in colaborare cu Facultatea de Fizica Bucuresti

9.2. Lista echipamentelor performante achizitionate în ultimii 10 ani:
Nr. crt.EchipamentulAnul fabricatieiValoarea Sursa de finantare a investitiei
1Tomograf cu raze X200532 kEuroSurse proprii
2Tomograf raze X carote 200770 kEuroContract bugetar+Resurse proprii
3Osciloscop Tektronix>20065 kEuroSurse proprii
4Aparate de masura div.2005-200710 kEuroSurse proprii + contracte bugetare
5Diverse disp. Mecanice2005-200715 kEuroSurse proprii + contracte bugetare
66 Calculatoare2005-200720 kEuroSurse proprii + contracte bugetare +Imprimante+scanner+ ..diverse
7Detectori de radiatii+module NIM2005 5 kEuroSurse proprii
8LabView Professional20075 kEuroContract bugetar
9Office 20073 KeuroContract bugetar

In urma autoevaluarii punctajul obtinut de societate este: 289,5 puncte / 2,57 cercetatori / 3 ani = 37,5 puncte pentru perioada de evaluare.

ACCENT PRO 2000 S.R.L. Bucuresti, 25 Februarie 2008
Dr.Ing.Fiz. Mihai IOVEA
Manager General
 

 
ANEXA 4.1 Lucrari stiintifice/tehnice publicate în reviste de specialitate cotate ISI
 1. DUAL ENERGY X-RAY COMPUTER AXIAL TOMOGRAPHY AND DIGITAL RADIOGRAPHY INVESTIGATION OF CORES AND OTHER OBJECTS OF GEOLOGICAL INTEREST (in print); February 2008 - Engineering Geology; M. Iovea, G. Oaie, C. Ricman, G. Mateiasi, M. Neagu, S. Szobotka, O.G. Duliu
ANEXA 4.3. Produse si tehnologii rezultate din activitati de cercetare, bazate pe brevete, omologari sau inovatii proprii. Studii prospective si tehnologice si servicii rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, comandate de beneficiar (contracte directe)
 1. Studii si realizare prototip modul detectie contact perete cardiac pentru cateterul specializat in injectarea celulelor STEM in miocard - realizat pentru firma Silverpoint Therapeutics –USA (Anexa 7, Contract 1)
 2. Studii si cercetari privind realizarea unui sistem de urmarire si localizare a cateterului in cadrul interventiilor cardiace pe baza unor date SPECT, in vederea injectarii cu precizie a celuleor STEM in zonele infarctate.– realizat pentru firma Silverpoint Therapeutics –USA (Anexa 7, Contract 2)
 3. Proiectare si realizare imbunatatire instalatie de Radioscopie/Tomografie cu Raze X la Public Power Corporation – Grecia (Anexa 7, Contract 7)
 4. Studiu de fezabilitate privind realizarea localizarii in timp real a cateterului pentru injectarea precisa a celulelor STEM in inima.- realizat pentru firma Silverpoint Therapeutics –USA (Anexa 7, Contract 6)
 5. Proiectare si realizare model preamplificator de zgomot redus pentru detectori de raze X moi destinat diagnosticului instalatiei TOKAMAK - realizat pentru The Johns Hopkins University–Baltimore,MD USA (Anexa 7, Contract 11)
 6. Studii de fezabilitate si realizare Tomograf de laborator cu Raze X "dual-energy" pentru control bagaje – comandat de firma Gilardoni SpA–Italia (Anexa 7, Contract 12);

ANEXA 5.1 Lucrari stiintifice (tehnice) publicate în reviste de specialitate fara cotatie ISI
 1. DUAL-ENERGY COMPUTER TOMOGRAPHY AND DIGITAL RADIOGRAPHY INVESTIGATION OF METAMORPHIC ROCKS AND UNCONSOLIDATED SEDIMENTS – Anuarul Institutului Geologic al României 74 special issue: 52 – 54 2006: O.G. DULIU, M. IOVEA, M. NEAGU, G. OAIE, C. RICMAN

ANEXA 5.2 Lucrari stiintifice prezentate la conferinte internationale cu comitet de program
 1. X-RAY MICRO-TOMOGRAPHY AS A TOOL FOR QUANTITATIVE CHARACTERIZATION OF ADVANCED MATERIALS MANUFACTURING PROCESSES (paper accepted- ID Number: MF274), International Conference on Multifunctional Materials and Structures; I. Tiseanu, T. Craciunescu, M. Iovea, 28-31 July 2008, Hong Kong
 2. DEVELOPMENT OF NEW X-RAY RADIOSCOPY & TOMOGRAPHY EQUIPMENT FOR NDT ANALYSIS; CD Proceedings of the 4th International Conference on NDT, Chania, Crete - Greece, 11-14 October 2007; M. Iovea, G. Mateiasi, M. Neagu, V. Georgiou, P. Tsagkari, A. Antonakakis
 3. HIGH ACCURACY X-RAY DUAL-ENERGY EXPERIMENTS AND NON-ROTATIONAL TOMOGRAPHY ALGORITHM FOR EXPLOSIVES DETECTION TECHNIQUE IN LUGGAGE CONTROL – CD Proceedings of the International Symposium on Digital Industrial Radiology and Computed Tomography – Lyon, June 25-27 2007; Mihai IOVEA, Gabriela MATEIASI, Marian NEAGU; Octavian DULIU,
 4. ON SHIP DRILLING CORES DEDICATED DUAL-ENERGY X-RAY TOMOGRAPHY/RADISOCOPY EQUIPMENT– CD Proceedings of the International Symposium on Digital industrial Radiology and Computed tomography – Lyon, June 25-27 2007; Mihai IOVEA, Gabriela MATEIASI, Marian NEAGU; Octavian DULIU, Gheorghe OAIE,
 5. DUAL ENERGY COMPUTED TOMOGRAPHY AND DIGITAL RADIOGRAPHY INVESTIGATION OF BLACK SEA UNCONSOLIDATED SEDIMENTS, The 2nd International Conference on the Geology of the Tethys, March 2007, Cairo University, Cairo, Egypt (abstract) O.G. DULIU, M. IOVEA, M NEAGU, G. OAIE, G. MATEIASI
 6. COMBINED 3D TOMOGRAPHY AND X-RAY FLUORESCENCE FOR CRYSTALLINE HOST ROCK ANALYSIS, FUNMIG Workshop, Nov. 2006, I. Tiseanu, T Craciunescu, M. IOVEA
 7. PURE TRANSLATIONAL TOMOGRAPHY - A NON-ROTATIONAL APROACH FOR TOMOGRAPHIC RECONSTRUCTION – Tu.1.4.1; CD Proceedings of the 9th European Conference on NDT - ECNDT Berlin September 2006 – CD-ROM; M.Iovea, G. Mateiasi, M. Neagu
 8. DUAL ENERGY COMPUTED TOMOGRAPHY AND DIGITAL RADIOGRAPHY INVESTIGATION OF ORGANIC AND INORGANIC MATERIALS – P44; CD Proceedings of the 9th European Conference on NDT - ECNDT Berlin September 2006 – CD-ROM; M.Iovea, G. Mateiasi, M. Neagu, O. Duliu
 9. DUAL-ENERGY TOMOGRAPHY AND SOME OF ITS APPLICATION; CT DAY Conference at University of Applied Sciences Wels – Austria , 19 september 2006; M. Iovea ;
 10. DUAL-ENERGY DIGITAL RADIOGRAPHY AND COMPUTER TOMOGRAPHY APPLICATIONS IN GEOSCIENCES, The 4th International Colloquium on Mathematics in Engineering and Numerical Physics (invited paper), 6-8 October 2006, Bucharest, Romania; M. IOVEA, O.G. DULIU, G. OAIE, M. NEAGU, C. RICMAN, G. MATEIASI
 11. DUAL-ENERGY COMPUTER TOMOGRAPHY AND DIGITAL RADIOGRAPHY APPLICATIONS IN NON-DESTRUCTIVE CONTROL OF MATERIALS, Proceedings of the 6th Conference of the Balkan Union of Physics, Istanbul, Turkey, August 2006; O.G. DULIU, M. IOVEA, M. NEAGU, G. MATEIASI
 12. AN ON-BOARD DUAL-ENERGY X - RAY COMPUTER TOMOGRAPH: PRELIMINARY EXPERIMENTS AND RESULTS, The XXth International Sedimentology Conference, August 2006, Fukuoka, Japan 2006 - M. IOVEA, G. OAIE, O.G. DULIU, M. NEAGU, S. SZOBOTKA
 13. DIGITAL RADIOGRAPHY AND X-RAY COMPUTER TOMOGRAPHY INVESTIGATIONS OF UNCONSOLIDATED GEOLOGICAL SAMPLES (DANUBE RIVER, DANUBE DELTA AND BLACK SEA SEDIMENTS), European Geoscience Union General Assembly, April 2006, Viena, Austria (abstract: Geophysical Research Abstracts) 8, 03165, 2006 - M. Iovea, G. Oaie, O.G. Duliu, M. Neagu, G. Mateiasi
 14. RECENT RESULTS IN X-RAY RADIOSCOPY AND TOMOGRAPHY FOR IMPROVING THE EXPLOSIVES DETECTION TECHNIQUE IN LUGGAGE CONTROL – Safety and Security Systems in Europe Conference; Nov30-Dec01 2006 Potsdam Germany- CD-ROM; Mihai IOVEA, Gabriela MATEIASI, Marian NEAGU.
 15. SINGLE AND DUAL-ENERGY X-RAY COMPUTER TOMOGRAPHY AND DIGITAL RADIOGRAPHY STUDY OF SEDIMENTARY CORES; Proceedings of the Seventh International Conference on the Mediterranean Coastal environment, MEDCOAST 05, 25-29 October 2005, Kusadasi, Turkey; M. Iovea, G. Oaie, O.G. Duliu, M. Bodale, G. Mateiasi and M. Neagu
 16. DUAL – ENERGY X – RAY COMPUTER AXIAL TOMOGRAPHY INVESTIGATION OF SOME OBJECTS OF GEOLOGICAL INTEREST; Conferinta Internationala Interdisciplinara Creativitate in Stiinta si Tehnica, Bucuresti 25 – 26 februarie 2005, ISBN 973 – 663-165-6; Iovea Mihai, Ricman Sorin, Mateiasi Gabriela, Neagu Marian, Duliu Octavian
 17. DUAL ENERGY X-RAY COMPUTER AXIAL TOMOGRAPHY AND DIGITAL RADIOGRAPHY INVESTIGATION OF CORES AND OTHER OBJECTS OF GEOLOGICAL INTEREST; Proceedings of the 32nd International Geological Congress, 20th –28th August 2004, Florence, Italy; M. Iovea, G. Oaie, C. Ricman, G. Mateiasi, M. Neagu, S. Szobotka and O.G. Duliu;
 18. TOMOGRAFIE INDUSTRIALA COMPUTERIZATA CU RAZE X – SYSTEM DEZVOLTAT INTEGRAL IN LABVIEV; Conferinta Nationala de Instrumentatie virtuala, organizata de National Instruments & Universitatea Politehnica Bucuresti, 24 mai 2004; M. Iovea; G. Mateiasi, M. Neagu
ANEXA 5.3. Modele fizice, modele experimentale, modele functionale, prototipuri, normative, proceduri, metodologii, reglementari si planuri tehnice noi sau perfectionate, realizate în cadrul programelor nationale sau comandate de beneficiar
 1. Instalatie experimentala de laborator sistem Tomografie/radioscopie dual-energy cu Raze X pentru dezvoltare aplicatii – realizat din resurse interne si aflat in exploatare in laboratorul propriu;
 2. Prototip Sistem Tomografie/Radioscopie cu Raze X destinat analizei carotelor de foraj – realizat in cadrul unui contract 625/03.10.2005 CEEX 1 (Anexa 7, Contract 10) si aflat in laboratorul Facultatii de Fizica, fiind in exploatare comuna de catre ACCENT PRO 2000 s.r.l., Facultatea de Fizica Bucuresti si Institutul National de Geoecologie Marina si Deltaica – GEOECOMAR;
 3. Proceduri/software de analiza complexa aplicata la carote de foraj prin Radioscopie si Tomografie cu raze X dual-energy – realizate in cadrul unui contract 625/03.10.2005 CEEX 1 (Anexa 7, Contract 10)
 4. Algoritmi/proceduri de analiza radioscopica cu Raze dual-energy in gama micronica/submicronica (Anexa 7, Contract 8)
 5. Studii si proceduri privind realizarea unui sistem de detectie explozivi autunom destinat interventiilor antitero – (Anexa 7, Contract 9)
 6. Metodologie si sofware de reprezentare 2D a fascicolelor multiplu difractate in cadrul scanarii prin Tomografie cu lumina coerenta – realizat in cadrul unui contract al Comunitatii Europene FP6-STREP si utilizat in analiza probelor beneficiarilor (Anexa 7, Contract 13)
ANEXA 7. Venituri realizate din contracte de cercetare in perioada 20 Februarie 2005 –20 Februarie 2008  
/
Nr.crt. Proiect Contract de cercetare /contract comercial Beneficiar/Program Valori contract ACCENT PRO 2000 S.R.L. (AP2K Rezultat Termen de raportare/ predare
0 1 2 3
Anul 2008
1. Studii si realizare prototip modul detectie contact perete cardiac pentru cateterul specializat in injectarea celulelor STEM in miocard
Contract: E-mail /10.08.2007
Beneficiar: Silverpoint Therapeutics–SUA
Valoare totala: xxxxxx
Studii si realizarea prototipului modulului electronic 10.02.2008
2. Studii si cercetari privind realizarea unui sistem de urmarire si localizare a cateterului in cadrul interventiilor cardiace pe baza unor date SPECT, in vederea injectarii cu precizie a celuleor STEM in zonele infarctate.
Contract: 2/18.10.2007
Beneficiar: Siverpoint Therapeutics –USA
Valoarea: xxxxxx
Activitatea.1
Simulari de date pentru optimizarea algoritmilor de localizare cateter.
Valoarea: xxxxxx
28.02.2008
Activitatea.2
Experimente privind compatibilizarea datelor SPECT –FLUORO
20.07.2008
Activitatea. 3
Experimente privind localizarea in timp real a cateterului
20.11.2008
3. Proiectarea si realizarea unui Sistem portabil autonom de Radioscopie si Tomografie cu Raze X "dual-energy" cu rezolutie ridicata dedicat identificarii rapide a materialelor explozive in cadrul interventiilor antitero – acronim DUALTOMO
Contract: 81-003/18.09.2007
Beneficiar: PNCDI 2 - Parteneriate in domeniile prioritare SECURITATE
Valoarea AP2K: 710.000 Lei
ActivitateI.1
Studiu si proiect general, analiza dual-energy cu raze X, detaliere hard si soft. Achizitii componente.
Valoarea: 160.000 Lei
22.04.2008
ActivitateII.1
- Realizare sistem detectori, asamblare sistem, realizare algoritmi de analiza si reconstructie. Realizare soft si partial hard. Achizitii componente. Valoarea: 370.000 Lei
20.22.2009
ActivitateIII.1
- Realizarea de experimente cu modelul. Etalonare si verificarea calibrarii. Teste cu simulanti. Imbunatatiri. Valoarea: 180.000 Lei
22.03.2010
4. Advanced contactless material identification in security and quality control
Acronym: AMATID
Contract: IP 814906/2007
Beneficiar: C-D FFG CIRCE– AUSTRIA
Valoarea: 36.000 Euro
Improvement of X-ray dual-energy imaging system
Valoarea 2008: 18.000 Euro
10.08.2008
Report on potential of combined methods for material recognition 10.12.2009
Anul 2007
5. Utilizarea si dezvoltarea de metode noi pentru investigarea si datarea schimbarilor majore de clima si nivel al marii din delta dunarii si marea neagra in vederea reconstituirii evolutiei si prognozarea riscurilor asociate– acronim CLIMARISC
Contract: 81-068/12.09.2007
Beneficiar: PNCDI 2 – Parteneriate in domeniile prioritare – D3 MEDIU
Valoarea totala contract AP2K: 300.000 Lei
ActivitateI.1
Fundamentarea si modelarea analizei 3D cu tomograful cu Raze X dual-energy pentru carote
Valoarea: 100.000 Lei
30.11.2007
ActivitateII.
Modelare si verificare de algoritmi de reconstructie si reprezentare 3D dedicati carotelor
30.11.2008
ActivitateIII.
Adaptare modele reprezentare 3D dupa experimente si calibrarea sistemului
30.11.2009
ActivitateIV.
Demonstrarea functionalitatii sistemului. Adaptari si imbunatatiri
30.11.2010
6. Studiul interdisciplinar al ecosistemelor semiinchise (lacuri alpine si vulcanice) in vederea stabilirii nivelului de referinta pentru aprecierea impactului factorului antropic: lacurile alpine din Masivul Fagarasi si Lacul Sfanta Ana– acronim ALPIMP
Contract: 81-014/12.09.2007
Beneficiar: PNCDI 2 – Parteneriate in domeniile prioritare – D3 MEDIU
Valoare totala contract AP2K: 200.000 Lei
ActivitateI.1
Determinari de probe standard. Interpretare rezultate analize cu tomograful cu raze X
Valoarea: 100.000 Lei
30.12.2008
ActivitateII.
Interpretare date carote prelevate.
30.12.2009
7. Studiu de fezabilitate privind realizarea localizarii in timp real a cateterului pentru injectarea precisa a celulelor STEM in inima.
Contract: 1/22.03.2007
Beneficiar: Siverpoint Therapeutics –USA
Valoarea: xxxxxx USD
Raport de evaluare stiintifica a tehnicilor imagistice pentru localizarea cateterului +propunere contract C-D 25.09.2007
8 Proiectare si realizare imbunatatire instalatie de Radioscopie/Tomografie cu Raze X la Public Power Corporation – Grecia
Contract: 135 / 09.10.2006
Beneficiar: ENIA S.A. Grecia
Valoare: xxxxxx
Studii si proiect preliminar tomograf
Valoarea: xxxxxx
14.12.2007
Realizare modificari tomograf 30.07.2008
9. Imagistica la Scara Nano/Micro prin Tomografie Computerizata Cantitativa pentru Dispozitive si Materiale Avansate – acronim NIMETIM
Contract: CEEX -11-23/25.07.06
Beneficiar: Proiecte de Cercetare-dezvoltare complexe – CEEX 1
Valoare AP2K: 114.900 Lei
Implementare analiza multimaterial/multienergie pe configuratii tomografice nano si microfocus
Valoarea: 54.000 Lei
10.12.2007
Radiografiere digitala submicronica 10.12.2008
Anul 2006
10. Studii si experimente preliminare in vederea realizarii unui sistem automat, portabil si rapid de identificare a materialelor periculoase din bagaje, colete sau din interiorul altor obiecte suspecte prin radioscopie si tomografie cu raze X, utilizand metoda "dual-energy" îmbunatatita – acronim TOMORAY
Contract: 1R/10.11.05
Beneficiar: PNCDI 1 - Programul SECURITATE
Valoare AP2K: 110.000 Lei
Studii teoretice privind proprietatile materialeor explozive si a algoritmilor de reconstructie 30.06.2006
Studii teoretice in vederea optimizarii reconstructiei tomografice. Teste si experimente. 30.10.2006
Anul 2005
11. Tomografia computerizata dual-energy aplicata la studii de geologie marina si deltaica asupra probelor geologice (carote, box-core-uri si esantioane) in vederea obtinerii de noi date în conditii de campanie si laborator privind densitatea si compozitia chimica
Contract: 625/03.10.2005
Beneficiar: CEEX1
Valoarea AP2K: 245.000Lei
Proiectarea, lansarea de comenzi, achizitia unor subansamble 31.12.2005
Asamblarea TC-DE, verificarea algoritmilor de reconstructie, etalonarea în densitati si numere de ordine efective 31.07.2005
Montarea TC-DE pe nava de cercetare si testarea lui în conditii de laborator 31.12.2006
Montarea TC-DE pe nava de cercetare si testarea lui 31.07.2006
12. Proiectare si realizare model preamplificator de zgomot redus pentru detectori de raze X moi destinat diagnosticului instalatiei TOKAMAK
Contract: 19/10.03.2005
Beneficiar:The Johns Hopkins University–Baltimore,MD USA
Valoarea: xxxxxx
Studiu cu realizare preamplificator 04.07.2005
13. Studii de fezabilitate si realizare Tomograf de`laborator cu Raze X "dual-energy" pentru control bagaje
Contract: 29/(12.10.2002)
Beneficiar: GILARDONI s.p.A –Italia
Valoare: xxxxxx
Realizarea tomograf experimental cu Raze X dual-energy 24.06.2003
Studiu fezabilitate implementare tehnica "dual-energy" Studii si analize bagaje. 9.02.2004
Modificari finale.
Valoare:xxxxxx
10.02.2005
14. Controlul in-line al proceselor industrial prin Tomografie optica coerenta – acronym IPC-OCT
Contract: 29COOP-CT-2003-507825
Beneficiar: FP6 – Specific Research Project for SMEs
Valoare: 19.980 Euro
Studii si realizare sistem OCT 10.08.2004
Realizare algoritmi multi-difractie si implementare in LabView 30.04.2006
Copyright © 2001-2009 Accent Pro 2000. All rights reserved.